Zařízení na likvidaci odpadů

EKO Ultra Dose

1.jpg
2.jpg
3.jpg

EKO Bodd II

 

EKO - PF Nova s.r.o.
Projektové a montážní práce - lapače tuků

tel.: +420 387 428 488
e-mail: cb@ekopf.cz

Hlincová Hora 60
373 71 Hlincová Hora