UNIPETROL LITVÍNOV

- akce 2019

 

1. Úkolem zadání bylo velmi rychle alternativní řešení za stávající OT, který byl v havarijním stavu.

2. Úkolem bylo vhodně navrhnout řešení, které využije stající prostor nefunkčního OT.

3. Úkolem byla rychlá realizace návrhu a výroba nového OT  

Projektové a montážní práce - odlučovače tuků

ŠJ U Tří lvů České Budějovice

- akce 2019

 

1. Úkolem zadání bylo provedení kompletní rekonstrukce stávajícího (technicky nevyhovujícího) odlučovače tuků.


2. Úkolem bylo vhodně navrhnout takové řešení, které využije stávající místo vyřazeného OT, jako budoucí místo pro osazení nového lapače tuků.


3. Úkolem bylo provedení rychlé rekonstrukce v průběhu několika dnů.

Objekt VZ Ovčárna pod Pradědem / CHKO a Rezervace Jeseníky,NP Praděd /

 

1. Úkolem VŘ bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro získání vodoprávního povolení s následným vydáním stavebního povolení pro akci ,, Úprava tukové kanalizace a výměna tukového lapolu, dále jen (LPT).
2. Úkolem bylo vhodně navrhnout přepojení tukové kanalizace s jednotným nátokem přes LPT a jeho současná výměna, s pozitivním dopadem na funkčnost ČOV.
3. Úkolem bylo dodržení udělené vyjímky Vlády ČR pro práci v CHKO a Rezervaci Jeseník a současně dodržet termín sezónní odstávky VZ Ovčárna pod Pradědem

Veškeré požadavky investora byly splněny

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO PF s.r.o.

Budova stravovny Výstaviště České Budějovice

 

1. Úkolem zadání bylo provedení kompletní rekonstrukce stávajícího / technicky nevyhovujícího / lapače tuků.
2. Úkolem bylo vhodně navrhnout celkové řešení, tedy využití vyřazené odpadní jímky jako budoucí místo pro osazení nového lapače tuků.
3. Úkolem bylo zachovat stávající gastro provoz v provozu, po celou dobu výstavby.

Veškeré požadavky investora byly splněny.

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO PF s.r.o.