Projektové a montážní práce - odlučovače tuků

Gymnázium Český Krumlov

- akce 2020

 

1. Úkolem zadání bylo provedení kompletní rekonstrukce stávajícího (technicky nevyhovujícího) odlučovače tuků.


2. Úkolem bylo vhodně navrhnout takové řešení, které využije stávající místo vyřazeného OT, jako budoucí místo pro osazení nového lapače tuků.


3. Úkolem bylo provedení rychlé rekonstrukce v průběhu několika dnů.

 

MŠ Nerudova České Budějovice

- akce 2020

 

1. Úkolem zadání bylo provedení kompletní rekonstrukce stávajícího (technicky nevyhovujícího) odlučovače tuků.


2. Úkolem bylo vhodně navrhnout takové řešení, které využije stávající místo vyřazeného OT, jako budoucí místo pro osazení nového lapače tuků.


3. Úkolem bylo provedení rychlé rekonstrukce v průběhu několika dnů.

 

UNIPETROL LITVÍNOV

- akce 2019

 

1. Úkolem zadání bylo velmi rychle alternativní řešení za stávající OT, který byl v havarijním stavu.

2. Úkolem bylo vhodně navrhnout řešení, které využije stající prostor nefunkčního OT.

3. Úkolem byla rychlá realizace návrhu a výroba nového OT  

ŠJ U Tří lvů České Budějovice

- akce 2019

 

1. Úkolem zadání bylo provedení kompletní rekonstrukce stávajícího (technicky nevyhovujícího) odlučovače tuků.


2. Úkolem bylo vhodně navrhnout takové řešení, které využije stávající místo vyřazeného OT, jako budoucí místo pro osazení nového lapače tuků.


3. Úkolem bylo provedení rychlé rekonstrukce v průběhu několika dnů.

Objekt VZ Ovčárna pod Pradědem / CHKO a Rezervace Jeseníky,NP Praděd /

- akce 2017

 

1. Úkolem VŘ bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro získání vodoprávního povolení s následným vydáním stavebního povolení pro akci ,, Úprava tukové kanalizace a výměna tukového lapolu, dále jen (LPT).
2. Úkolem bylo vhodně navrhnout přepojení tukové kanalizace s jednotným nátokem přes LPT a jeho současná výměna, s pozitivním dopadem na funkčnost ČOV.
3. Úkolem bylo dodržení udělené vyjímky Vlády ČR pro práci v CHKO a Rezervaci Jeseník a současně dodržet termín sezónní odstávky VZ Ovčárna pod Pradědem

Veškeré požadavky investora byly splněny

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO PF s.r.o.

Budova stravovny Výstaviště České Budějovice - akce 2017

 

1. Úkolem zadání bylo provedení kompletní rekonstrukce stávajícího / technicky nevyhovujícího / lapače tuků.
2. Úkolem bylo vhodně navrhnout celkové řešení, tedy využití vyřazené odpadní jímky jako budoucí místo pro osazení nového lapače tuků.
3. Úkolem bylo zachovat stávající gastro provoz v provozu, po celou dobu výstavby.

Veškeré požadavky investora byly splněny.

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO PF s.r.o.

 

Restaurační objekt Restaurace Jeseník

- akce 2017

 

1. Úkolem zadání bylo doplnit do kuchyňské kanalizace lapač tuků před výstupem do veřejné sítě.
2. Úkolem bylo vhodně navrhnout celkové řešení, neboť mimo objekt se lapač tuků umístit nemohl / hranice objektu byla hranicí veřejné sítě /
3. Úkolem bylo vyřešit jej rychle , neboť provoz byl gastro technikou již vybaven a požadoval kolaudační souhlas.

Veškeré požadavky investora byly splněny.

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO PF s.r.o.

Restaurace Brno - akce 2017

 

1. Úkolem zadání bylo doplnit do kuchyňské kanalizace lapač tuků před výstupem do veřejné sítě.
2. Úkolem bylo vhodně navrhnout celkové řešení, neboť mimo objekt se lapač tuků umístit nemohl / hranice objektu byla hranicí veřejné sítě /
3. Úkolem bylo vyřešit jej rychle , neboť provoz byl gastro technikou již vybaven a požadoval kolaudační souhlas.

Veškeré požadavky investora byly splněny.

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO PF s.r.o.

Budova Školní jídelny ZŠ a MŠ České Budějovice - akce 2017

 

1. Úkolem rekonstrukce Gastro provozu bylo oddělit společnou kanalizaci na tukovou a splaškovou v technické podlaží objektu školní jídelny.
2. Úkolem bylo navrhnout a realizovat vsazení LPT (odlučovače tuků) - volně stojícího v technickém podlaží, včetně biotechnologie na likvidaci tuků, včetně sacího potrubí s odtahem kalů vně objektu
3. Úkolem bylo nepřerušit výrobu gastro provozu

Veškeré požadavky investora byly splněny

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO PF s.r.o.

Budova RADNICE PRAHA 13

- akce 2017

 

1. Úkolem VŘ bylo oddělit společnou kanalizaci na tukovou a splaškovou v technickém podlaží objektu Radnice Praha 13 za účelem otevření gastro provozu v objektu.
2. Úkolem bylo navrhnout a realizovat vsazení LPT /odlučovače tuků/, včetně biotechnologie na likvidaci tuků a propojit vše na centrální pult řídící ochrany.
3. Úkolem bylo zajištění ochrany ležatých svodů kanalizace proti úkapům v místnostech centrálního archívu, včetně signalizace vlhkosti na centrální pult.

Veškeré požadavky investora byly splněny

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO PF s.r.o.

Budova kuchyňského zařízení Zámek Mcely - akce 2018

 

1. Úkolem zadání bylo vřadit do tukové kanalizace lapače tulů před výstupem do vlastní ČOV.
2. Úkolem bylo vhodně navrhnout celkové řešení, neboť mimo objekt se lapač umístit nemohl/ dispozice zámecké zahrady to neumožňovala /, proto padla volba na poddřezový systém lapolů.
3. Úkolem bylo rychle vyřešit stávající stav, neboť provoz byl již gastrotechnikou vybaven a v plném provozu, práce proběhly bez komplikací.

Veškeré požadavky investora byly splněny

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO PF s.r.o.

Restaurační objekt Restaurace Č.Budějovice

- akce 2018

 

1. Úkolem zadání bylo doplnit do kuchyňské kanalizace lapač tuků před výstupem do veřejné sítě.
2. Úkolem bylo vhodně navrhnout celkové řešení, neboť mimo objekt se lapač tuků umístit nemohl / hranice objektu byla hranicí veřejné sítě /
3. Úkolem bylo vyřešit jej rychle , neboť provoz byl gastro technikou již vybaven a požadoval kolaudační souhlas.

Veškeré požadavky investora byly splněny

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO PF s.r.o.

Objekt ZŠ L.Kuby, České Budějovice

- akce 2018

 

1. Úkolem zadání byla celková rekonstrukce zcela nefunkčního lapače tuků , včetně kanalizačního přípojky
2. Úkolem byla demontáž prefa lapolu a jeho nahrazení navrženým lapolem s připojením a následnou výměnou nefunkční odtokové kanalizace.
3. Úkolem bylo neomezit školské zařízení v provozu a rekonstrukci realizovat v době prázdnin.

Veškeré požadavky investora byly splněny

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO PF s.r.o.

Objekt VZ Ovčárna pod Pradědem

- akce 2018

 

1. Úkolem VŘ bylo vypracovat projekt pro získání souhlasu vodoprávního úřadu pro akci ,, Oprava vodovodu z vodojemu do objektu Ovčárna pod Pradědem,,
2. Úkolem bylo vhodně navrhnout generální opravu stávajícího a poruchového potrubí. Tlakovou metodou bylo zavlečeno PE potrubí do stávajícího potrubí z LT. Současně byla oprava doplněna o úpravu vody, ze signalizací hladiny vody ve vodojemu.
3. Úkolem bylo dodržení všech získaných povolení MŽP ČR a CHKO Jeseníky pro práci v CHKO a Rezervaci Jeseník a současně dodržet termín sezónní odstávky VZ Ovčárna pod Pradědem.

Veškeré požadavky investora byly splněny

Provozní areál Lahůdky Cajthaml Nučice Praha - etapa č. 1

- akce 2018

 

1. Úkolem zadání bylo provedení kompletního odvedení odpadních vod z výroby lahůdek a cukrárny do odlučovače tuků s akumulací o kapacitě cca 45m3.
2. Úkolem bylo vhodné navržení, výroba a osazení nového odlučovače tuků s akumulací, včetně vypracování projektové dokumentace.
3. Úkolem bylo zachovat stávající harmonogram probíhajících stavebních úprav provozního areálu Lahůdky Cajthaml.

Veškeré požadavky investora byly splněny.

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO-PF s.r.o.

Bistro OC Futurum Brno

- akce 2018

 

1. Úkolem zadání bylo doplnit do kuchyňské kanalizace lapač tuků před výstupem do veřejné sítě.
2. Úkolem bylo vhodně navrhnout celkové řešení, neboť mimo objekt bylo umístění lapače tuků technicky náročné.
3. Úkolem bylo vyřešit jej rychle, neboť po rekonstrukci požadoval provoz obnovení činnosti poskytování služeb.

Veškeré požadavky investora byly splněny.

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO-PF s.r.o.

Provozní areál Lahůdky Cajthaml Nučice Praha - etapa č. 2

- akce 2018

 

1. Úkolem zadání bylo provedení kompletního odvedení odpadních vod z mycího procesu a varny do systému odlučovačů tuků s akumulací o kapacitě 13m3 a 6m3.
2. Úkolem bylo vhodné navržení, výroba a osazení nových odlučovačů tuků s akumulací, včetně vypracování projektové dokumentace.
3. Úkolem bylo zachovat stávající harmonogram probíhajících stavebních úprav provozního areálu Lahůdky Cajthaml.

Veškeré požadavky investora byly splněny.

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO-PF s.r.o.

FRESH AND GOOD České Budějovice

- akce 2018

 

1. Úkolem bylo najít řešení pro osazení lapače tuků, při dodatečném rozhodnutí realizovat gastro provoz v areálu hal C.A.R. České Budějovice.
2. Realizace byla provedena v součinnosti s dodavatelem stavby vně objektu, přerušením HT 200 a vsazením lapače tuků.
3. Úkolem bylo rychlé provedení s ohledem na výskyt spodní vody a blízkosti základové spáry objektu. Realizace proběhla během 48 hodin.

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO-PF s.r.o.

SOŠ veterinární ČB

- akce 2018

 

1. Úkolem zadání bylo provedení kompletní rekonstrukce stávajícího (technicky nevyhovujícího) lapače tuků.
2. Úkolem bylo vhodně navrhnout takové řešení, které využije stávající místo vyřazeného LPT, jako budoucí místo pro osazení nového lapače tuků.
3. Úkolem bylo provedení rekonstrukce během 5 dnů.

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO-PF s.r.o.

Louvre Praha

- akce 2018

 

1. Úkolem zadání bylo lokalizování místa pro vhodné vřazení lapače tuků před odvedením odpadních vod do veřejné sítě.
2. V prostoru odpadové místnosti podzemních garáží objektu byl vřazen lapač tuků tak, že byla oddělena ležatá tuková kanalizace od splaškové, zavěšené pod stropem v 1.pp. objektu podzemních garáží.
3. Úkolem bylo provedení v době víkendu, tedy v sobotu a v neděli.

Servisní práce jsou v současnosti zajišťovány partnerskou firmou EKO-PF s.r.o.